Tấm sàn grating là gì ?

– Tấm sàn grating hay còn gọi sàn thép grating là sản phẩm được sản xuất từ các thanh la thép và được liên kết với nhau bằng thanh xoắn hoặc thanh la. Độ dày của thanh la từ 2mm đến 10mm, khoảng cách thanh la theo tiêu chuẩn là 30mm, 40mm hoặc 60mm. Còn khoản cách của thanh xoắn liên kết là 50mm, 100mm hoặc 200mm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.