Công dụng của nắp bể cáp là gì?

Nắp bể cáp được sửa dụng rất phổ biến tại các công trình, chủ yếu nhất là sử dụng lắp đặt tạ các ví trí đường cáp, đường dẫn thông tin.

Bởi nắp bể cáp có cấu tạo nhiều cánh, dễ lắp đặt tháo lắp, phù hợp để kiểm tra bao dưỡng đường cáp thường xuyên. Với nhiều tính năng vượt trộn, được nhiều dự án tin tưởng sử dụng, nên mẫu mã và chất lượng nắp bệ cáp được nhiều nhà cung cấp chú trọng.

Hiện nay, Chúng tôi đang cung cấp một số loại nắp bể cáp sau: