Đặc điểm của các loại gang

Gang là hợp kim Fe-C với hàm lượng các bon lớn hơn 2,14%. Thực tế trong gang luôn...

Sơ đồ quá trình đúc trong khuôn cát

Các sản phẩm nắp hố ga, song chắn rác được làm bằng chất liệu chính là gang cầu và gang...

Công nghệ đúc khuôn cát

Để hiểu rõ quá trình sản xuất nắp hố ga, song chắn rác như thế nào chúng tôi sẽ...